˄

26.10.2018
Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Meningkatkan Harmonisasi - Republik Singapura 22-24 Oktober 2018Republik Singapura - Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Meningkatkan Harmonisasi Masyarakat telah diadakan di Rendezvous Hotel Singapura pada 22 hingga 24 Oktober 2018.


Antara aturcara di mesyuarat tersebut ialah "Perkongsian Tentang Keperlbagaian Orientasi Beragama" oleh Pejabat Skim Pengiktirafan Asatizah (ARS Office) di Hab Islam Singapura.  Diteruskan lagi dengan Bengkel Kod Etika - Delegasi dapat melihat usaha Majlis dalam memupuk kefahaman dan hubungan antara kepelbagaian orientasi antara kepimpinan agama di Singapuar.  Sebelah petang pula aturcara disambunng lagi dengan Mesyuarat Teknikal MABIMS.


Attachments