˄
  
1. Memperkasa Kehidupan Beragama - Negara Brunei Darussalam
2. Membangun Potensi Belia - Republik Indonesia
3. Meningkatkan Taraf Hidup Umat Islam Yang Memerlukan - Malaysia
4. Meningkatkan Modal Insan Umat Islam - Republik Indonesia
5. Meningkatkan Harmonisasi Masyarakat - Republik Singapura
6. Memperluas Peranan MABIMS ke Dunia Luar - Malaysia
7. Menyelaras Rukyah dan Takwim Islam MABIMS - Republik Indonesia
8. Memperkasa Penyelarasan Halal MABIMS - Malaysia