˄

Sekretariat MABIMS Brunei


HAJI MOHAMMAD ALBI BIN HAJI IBRAHIM

Ketua Bahagian Antarabangsa dan MABIMS

Tingkat 1,
Bahagian Antarabangsa Dan MABIMS
Kementerian Hal Ehwal Ugama
Jalan Dewan Majlis,
Bandar Seri Begawan
Berakas BB3910
Negara Brunei Darussalam.