˄

10.11.2019
MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL BIDANG KERJASAMA MABIMS “MENINGKATKAN HARMONISASI MASYARAKAT”Bandar Seri Begawan, Ahad, 10 November 2019M-Seramai Dua (2) orang peserta Negara Brunei Darussalam yang terdiri daripada pegawai Kementerian Hal Ehwal Ugama iaitu Dayang Hajah Omi Klsum binti Haji Mohd Noor, Ketua Unit Muraqib, Pejabat Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Ugama selaku Ketua Rombongan dan Dayangku Nur Hidayatul Hafiyyah binti Pengiran Dato Paduka Haji Othman, Ketua Muslimah, Kumpulan Belia Masjid Ash-Shaliheen telah berlepas meninggalkan negara pagi tadi bagi menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Bidang Kerjasama MABIMS “Meningkatkan Harmonisasi Masyarakat” dan seterusnya menyertai Bengkel Perkongsian Hubungan Antara Agama–Pengalaman Republik Singapura.

Petikan daripada kheu.gov.bn – Ahad, 10/11/2019
Attachments