˄

14.11.2019
MASYARAKAT ISLAM GEMILANG MEMBAWA RAHMATMABIMS mengiktiraf realiti era globalisasi yang melahirkan pelbagai isu-isu yang kompleks. Isu-isu ini, dengan peredaran waktu, akan menjadi lebih rumit dan memerlukan usaha dan pengendalian yang shumul daripada semua peringkat (whole-of-nation) termasuk belia-belia. Oleh yang demikian, amat penting dibangunkan institusi-institusi serta kepimpinan agama yang berupaya dan berwibawa bagi belia-belia yang berpotensi menjadi pemimpin.


Attachments